Informacje gromadzone w systemie BILKOM

Osoby korzystające z systemu BILKOM mają możliwość zarejestrowania się w nim. Rejestracja nie jest konieczna, ale umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności ułatwiających zakupy w systemie. Zakup biletu w systemie BILKOM jest możliwy także bez rejestracji.

Rejestracja w systemie BILKOM wymaga podania adresu e-mail, hasła, oraz opcjonalnie: imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury. Wszystkie wymienione powyżej informacje są wykorzystywane jedynie do świadczenia usług polegających na pośrednictwie w sprzedaży biletów wskazanych przewoźników za pośrednictwem systemu BILKOM.

Dane podane podczas rejestracji są przechowywane przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż okres funkcjonowania założonego przez użytkownika konta, lub przez czas niezbędny w oparciu o przepisy obowiązującego prawa. Każdy użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo gdy są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Na potrzeby analizy danych dotyczących korzystania z systemu BILKOM przez użytkowników, PKP Informatyka spółka z o.o. korzysta z usługi Google Analytics. Zasady, na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane są opisane na stronie Polityka Google Analitycs

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez użytkowników podczas rejestracji w systemie BILKOM na potrzeby świadczenia usług prowadzenia systemu BILKOM jest PKP Informatyka spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305), Aleje Jerozolimskie 142 A. Ponadto PKP Informatyka spółka z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników w zakresie niezbędnym do realizacji sprzedaży biletów poszczególnych przewoźników, obsługi posprzedażnej biletów, wystawiania faktur (lub innych przewidzianych prawem dokumentów księgowych) w imieniu danego przewoźnika, przyjmowania reklamacji kierowanych do danego przewoźnika oraz prowadzenia działań promocyjnych lub marketingowych zleconych przez danego przewoźnika na mocy umów zawartych z poszczególnymi przewoźnikami.

Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie są przez system BILKOM wykorzystywane w celach technicznych i usuwane po ich wykorzystaniu.

Pliki tekstowe („cookies”)

W systemie BILKOM używane są pliki tekstowe (ang. 'cookies'), które mogą być umieszczane w pamięci masowej urządzenia użytkownika i na których znajdują się informacje istotne dla prawidłowego funkcjonowania systemu BILKOM, tj. utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu) oraz jak najlepszego dostosowania systemu BILKOM do potrzeb jego użytkowników.

Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika, za ich pomocą nie są również przetwarzane dane osobowe.

Większość przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania funkcji przechowywania plików cookies na pamięci masowej urządzenia. W przypadku skorzystania przez użytkownika z takiej możliwości (tj. ograniczenia lub dezaktywowania zapisywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki), korzystanie z systemu BILKOM może być niemożliwe lub ograniczone, a sam system BILKOM może okazać się mniej przyjazny dla użytkownika.

Bezpieczeństwo

PKP Informatyka spółka z o.o. dokłada starań celem zapewnienia bezpiecznego korzystania z systemu BILKOM. W tym celu przesyłanie informacji między urządzeniem użytkownika i serwerem systemu BILKOM jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSLv3, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje te są przechowywane, przetwarzane i chronione z użyciem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

PKP Informatyka spółka z o.o. szanuje prywatność użytkowników systemu BILKOM, dlatego dane użytkowników systemu nie są udostępniane innym podmiotom z zastrzeżeniem, że mogą być udostępnione poszczególnym Przewoźnikom oraz operatorom płatności współpracującym z PKP Informatyka spółka z o.o. na potrzeby związane z obsługą płatności on-line celem nabycia biletu.

Kontakt

Zależy nam na zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z systemu BILKOM. W przypadku jakichkolwiek pytań, a także uwag lub opinii dotyczących przedmiotu niniejszej polityki bezpieczeństwa, w szczególności kwestii związanych z zabezpieczeniem poufności informacji, prosimy o ich przekazanie na adres: PKP Informatyka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

Zmiana postanowień

Ostatnia aktualizacja niniejszej polityki bezpieczeństwa miała miejsce 2019-03-12. Dążąc do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa korzystania z systemu BILKOM, możemy zmieniać postanowienia polityki bezpieczeństwa. Każda taka zmiana będzie publikowana w systemie BILKOM i będzie obowiązywała od dnia publikacji.

Słowniczek

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu dostępowym użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia,
  • log systemowy - informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie dostępowe użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,
  • adres IP - indywidualny, unikalny numer, służący do identyfikacji urządzenia podłączonego do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym urządzeniem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),
  • Przewoźnicy – wszyscy przewoźnicy oferujący usługę przewozu za pośrednictwem system BILKOM,
  • • protokół SSL - specjalny protokół przesyłania zaszyfrowanych danych w Internecie, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, opierających się na szyfrach asymetrycznych i tzw. certyfikatach standardu X.509.
Kontynuując przeglądanie stron serwisu BILKOM wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, możesz wyrazić zgodę na ich zapisywanie albo je zablokować. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna.
Proszę pobrać jedną z podanych tu aktualnych, darmowych i wspieranych przeglądarek

Twoja przeglądarka jest nieaktualna.
Proszę pobrać jedną z podanych tu aktualnych, darmowych i wspieranych przeglądarek