Najczęściej zadawane pytania


Chcę kupić bilet. Czy muszę się zarejestrować?

Zakup biletu możliwy jest bez zakładania konta w serwisie. Po wybraniu połączenia serwis Bilkom przeniesie nas do koszyka celem podania wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do realizacji zakupu biletu. Uzupełniamy wymagane dane: imię i nazwisko, adres e-mail, na który zostanie wysłany bilet, oraz potwierdzamy zapoznanie się z regulaminem Bilkom i regulaminem przewoźnika, którego wybrane połączenie dotyczy.

Po zrealizowaniu płatności, na wskazany przy zakupie adres e-mail otrzymujemy bilet w postaci pliku PDF wraz z kluczem zamówienia.

W serwisie mamy możliwość pobrania, wymiany, zwrotu biletu, wystawienia/pobrania faktury, jak również zmiany danych do faktury czy zmiany danych właściciela biletu. W tym celu klikamy w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Menu systemu - pobieranie biletu

Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który otrzymaliśmy wraz z biletem e-mailem po dokonaniu zakupu. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - pobieranie biletu

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety, gdzie znajduje się połączenie, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.


Jeśli kupuję bilety dla wielu osób czy należy podać dane wszystkich pasażerów?

Przy zakupie biletów dla wielu osób podajemy dane tylko jednego pasażera, którego imię i nazwisko będą zamieszczone na biletach.

Zakup biletu - dane właściciela

Dane pozostałych pasażerów - pole Nazwa - nie są wymagane do uzupełnienia.

Zakup biletu - dane pasażera

Pasażer 1 powinien uczestniczyć w podróży, gdyż ważność biletów weryfikowana jest na podstawie jego dokumentu ze zdjęciem.

Czy mogę zmienić dane podróżnego na bilecie?

Zmianę danych osoby wskazanej na bilecie można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety.

Zmiana danych podróżnego może być wykonana jednokrotnie nie później niż na 15 minut przed odjazdem pociągu.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety jednorazowe.

Zmiana danych na bilecie - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wybrać link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Zmiana danych na bilecie - użytkownik niezalogowany

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej.Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - zmiana danych na bilecie

SSerwis przeniesie nas do zamówienia gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia. Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy zmienić dane na bilecie.

Zakładka moje bilety - wybór połączenia

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletu/biletów w danym połączeniu.

Szczegóły biletu - przycisk zmiany danych

następnie wybieramy przycisk „ZMIANA DANYCH”.

Zatwierdzamy wprowadzone dane. Na adres e-mail otrzymamy nowy klucz zamówienia wraz z wygenerowanym biletem/biletami po zmianie danych.

Jak zwrócić bilet?

Zwrot biletu można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety nie później niż na 15 minut przed odjazdem pierwszego pociągu.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety jednorazowe.

Zwrot biletu - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Zwrot biletu - górne menu

Jeśli nie posiadamy konta w systemie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - zmiana danych

Serwis przeniesie nas na do zamówienia gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia. Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy zwrócić bilet.

Proces zwrotu biletu

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletu/biletów w danym połączeniu

Zwrot biletu - etap I

następnie wybieramy przycisk „ZWROT BILETU”.

Zwrot biletu - etap I

Jeśli w relacji występują połączenia, dla których wydano wiele biletów, możliwy jest zwrot częściowy wybranych biletów. Wyświetla się okienko z informacją i parametrami do wyboru:

Zwrot biletu - etap II

Po zaznaczeniu opcji Zwróć tylko wybrane wyświetlą się wszystkie bilety z danego połączenia. Wskazujemy bilet, który chcemy zwrócić.

Aby potwierdzić wybraną opcję zwrotu całego zamówienia bądź tylko wybranych biletów klikamy przycisk ZWRÓĆ. Pojawi się okienko ze stosowną informacją dotyczącą wybranych parametrów. Następnie klikamy przycisk DALEJ, otrzymujemy komunikat informujący, że zwrot został zrealizowany. Na nasz adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zwrotu biletu oraz jeśli był zwrot częściowy zostanie wysłany dodatkowy e-mail z wygenerowanym nowym kluczem zamówienia.

Jeśli do biletu była wcześniej wystawiona faktura serwis wymaga potwierdzenia otrzymania przez nas faktury korekty. Na ekranie zostanie wyświetlona korekta faktury wraz z informacją dotyczącą procesu zwrotu.

Zwrot biletu - etap III

Aby sfinalizować proces, należy potwierdzić zwrot biletu zaznaczając checkbox a następnie klikając przycisk DALEJ. Otrzymujemy komunikat informujący, że zwrot został zrealizowany. Na nasz adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zwrotu biletu wraz wygenerowanymi dokumentami finansowymi oraz jeśli był zwrot częściowy zostanie wysłany dodatkowy e-mail z wygenerowanym nowym kluczem zamówienia. Zwrot należności zostanie przesłany na konto, z którego dokonano zakupu biletu.

Jak wymienić bilet?

Wymianę biletu można dokonać z poziomu zakładki Moje bilety nie później niż na 30 minut przed odjazdem pociągu.

Relacja składająca się z wielu pociągów jest wymieniana tylko na całą relację. Nie można dokonać wymiany na poszczególne odcinki.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety jednorazowe.

Wymiana biletu - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Wymiana biletu - górne menu

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient w chwili dokonania zakupu otrzymuje e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - wymiana biletu

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia. Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie, dla którego chcemy wymienić bilet.

Wybranie szczegółów biletu

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym połączeniu

Wymiana biletu - przycisk

następnie wybieramy przycisk „WYMIANA BILETU”.

Pojawi nam się okienko z wyborem czy wymiana ma być z przedłużeniem trasy czy z zachowaniem trasy.

W kolejnym kroku zostaniemy przeniesieni do ekranu wyszukiwania połączeń w celu wybrania relacji, która nas interesuje.

Wymiana polega na zakupie nowego biletu i automatycznym zwrocie biletu wymienianego, za który nie jest potrącane odstępne. Bilet nowy może być tańszy, w tej samej cenie lub droższy. Środki ze starego biletu przeznaczone zostaną na zakup biletu nowego. Przy realizacji płatności za nowy bilet serwis wyświetli komunikaty informacyjne. Jeśli do biletu wymienianego przy zakupie była wystawiona faktura, zostanie wygenerowana faktura korekta. Serwis wymaga potwierdzenia otrzymania przez nas faktury korekty.

Potwierdzenie korekty faktury w koszyku

Na ekranie zostanie wyświetlona korekta faktury wraz z informacją dotycząca procesu wymiany.

Potwierdzenie korekty faktury w koszyku

Aby sfinalizować wymianę należy potwierdzić zwrot biletu wymienianego zaznaczając checkbox, klikając na przycisk DALEJ.

W przypadku wymiany biletu na tańszy dodatkowo należy kliknąć przycisk WYMIEŃ.

Potwierdzenie korekty faktury w koszyku

Na adres e-mail podany przy zakupie zostanie wysłany bilet wraz z fakturą korektą jeśli została wystawiona. Bilet wymieniany zostanie automatycznie zwrócony. Zwrot należności zostanie przesłany na konto, z którego dokonano zakupu biletu.

Chcę otrzymać fakturę.

Faktura jest wystawiana po wypełnieniu niezbędnych danych i realizacji płatności za bilet.

Przy zakupie biletu na etapie Podsumowania wybieramy podmiot, na który ma być wystawiony dokument.

Wystawianie faktury w koszyku

Serwis wyświetli pola do uzupełnienia danymi wymaganymi do wystawienia faktury w zależności czy faktura jest na firmę czy na osobę fizyczną.

Po uzupełnieniu danych realizujemy proces zakupu biletu.

Jeśli jesteśmy zalogowani do serwisu i dane w Panelu użytkownika zostały wcześniej wypełnione danymi dla faktury

Zmiana danych do faktury - panel klienta

wówczas dane te zostaną automatycznie przeniesione do formularza zakupu.

Wystawianie faktury w koszyku - uzupełnione dane

Dane można każdorazowo zmienić używając przycisku ZMIEŃ DANE.

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie lub dane w Panelu użytkownika dla klienta zalogowanego nie zostały wypełnione należy uzupełnić dane na formularzu zakupu.

Po zrealizowaniu płatności faktura zostanie wysłana na adres e-mail podany przy zakupie biletu.

W przypadku jeśli przy zakupie biletu nie została zaznaczona opcja wystawienia faktury na firmę/ osobę fizyczną mamy możliwość do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym bilet został sprzedany wygenerować fakturę automatycznie z poziomu zakładki Moje bilety jednoeazowe.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety.

Wystawianie faktury - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu serwisu.

Wystawianie faktury - górne menu

Jeśli nie posiadamy konta w serwisie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie kliknąć w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - wystawianie faktury

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia. Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy połączenie z biletami, dla których chcemy wystawić fakturę. Serwis wyświetli pola do uzupełnienia.

Przycisk do wystawiania faktury - moje bilety

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć ZAPISZ. Zostanie wyświetlony komunikat o możliwości pobrania faktury.

Po 15. dniu do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym rozpoczęto przejazd, możemy złożyć Wniosek o fakturę tylko dla osoby fizycznej. Należy kliknąć Wystaw fakturę. W serwisie zostanie wyświetlona stosowna informacja wraz z formularzem do uzupełnienia z wymaganymi danymi. Wniosek będzie rozpatrywany przez przewoźnika, którego wybrana relacja dotyczy.

Czy można zmienić dane do wystawionej faktury?

Zmiana danych do faktury dostępna jest z poziomu zakładki Moje bilety.

Wniosek na zmianę danych na fakturze można składać:

 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Klient dokonał zapłaty, dotyczy zarówno faktury na firmę jak i na osobę fizyczną,
 • po 15 dniu do 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym Klient rozpoczął przejazd, tylko osoba fizyczna może złożyć Wniosek na zmianę danych na fakturze z zastrzeżeniem, że nie można złożyć wniosku na zmianę nabywcy z osoby fizycznej na firmę (może zmienić dane nabywcy z osoby fizycznej A -> na dane osoby fizycznej B).

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety jednorazowe

Zmiana danych do faktury - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wejść w link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu.

Zmiana danych do faktury - górne menu

Jeśli nie posiadamy konta w systemie klikamy w link Moje bilety tak jak powyżej. Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem wraz z wygenerowanym biletem w postaci pliku PDF. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Formularz do podawania danych właściciela biletu - zmiana danych do faktury

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety gdzie znajduje się bilet, którego dotyczy wpisany klucz zamówienia.

W przypadku Klienta zalogowanego będą widoczne wszystkie zamówienia. Na zakładce Zakupione odszukujemy i wybieramy zamówienie, dla którego chcemy zmienić dane do faktury.

Rozwijają nam się szczegóły dotyczące biletów w danym zamówieniu

Przycisk do zmiany danych do faktury - moje bilety

następnie wybieramy przycisk „ZMIANA DANYCH DO FAKTURY”.

Serwis prezentuje formularz z danymi z wygenerowanej faktury wraz z informacją "UWAGA! - Wniosek o zmianę danych na fakturze zostanie przesłany do Przewoźnika. Odpowiedź zostanie wysłana na Twój adres e-mail."

Po zmodyfikowaniu danych potwierdzamy wprowadzone dane przyciskiem ZAPISZ.

W przypadku korekty danych zostanie wygenerowana nota korygująca, która wraz z wnioskiem zostanie przesłana do Przewoźnika.

Wniosek rozpatrywany jest przez właściwego Przewoźnika.

Czy mogę usunąć konto?

W celu likwidacji konta logujemy się do serwisu, a następnie przechodzimy do Panelu użytkownika - Dane podstawowe, gdzie jest możliwość usunięcia konta.

Przycisk do usuwania konta w systemie

Po kliknięciu w przycisku USUŃ KONTO pojawi się okienko do potwierdzenia usunięcia konta z serwisu. Kliknięcie USUŃ MOJE KONTO uniemożliwia nam dalsze korzystanie z serwisu.

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamację można składać przy wykorzystaniu Formularza kontaktowego poprzez kliknięcie w link Kontakt znajdujący się w dolnym menu systemu.

Menu systemu - kontakt

W kolejnym kroku należy wybrać kategorię zgłoszenia. Serwis wyświetla formularz kontaktowy do zarejestrowania zgłoszenia. Uzupełniamy wymagane dane. Możliwe jest dodanie załącznika do danego zgłoszenia.

Klient niezalogowany dodatkowo potwierdza zapoznanie się z Regulaminem Bilkom.

W przypadku wybrania kategorii zgłoszenia Reklamacje i wnioski, tematu - zwrotu za niewykorzystany bilet dodatkowo uzupełniamy następujące pola:

 • numer biletu,
a w przypadku klienta niezalogowanego również
 • adres e-mail (na który został wysłany bilet)
lub
 • imię i nazwisko z biletu.
Menu systemu - kontakt

Po wprowadzeniu wymaganych danych pojawi się zamówienie, którego dany bilet dotyczy. Jeśli zamówienie składa się z biletów wielu przewoźników mamy możliwość zaznaczenia wszystkich biletów w celu złożenia reklamacji dla wszystkich z całego zamówienia (serwis wygeneruje wówczas oddzielne zgłoszenia).

Potwierdzenie złożenia reklamacji następuje poprzez kliknięcie „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.

Czy mogę dołączyć do swojego konta bilety zakupione bez logowania?

Bilety zakupione bez logowania na adres e-mail powiązany z Twoim kontem można dołączyć z poziomu zakładki Moje bilety.

Po zalogowaniu się do serwisu Bilkom można przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bilety jednorazowe

Dołączanie biletu do konta - użytkownik zalogowany

lub bezpośrednio wybrać link Moje bilety znajdujący się w górnym menu systemu

Dołączanie biletu do konta - użytkownik zalogowany

Bilety zakupione bez logowania, dla których czas odjazdu pociągu nie został przekroczony zostaną automatycznie wyszukane i wyświetlone w nowym oknie „Połącz bilety z kontem”.

Dołaczanie biletów do konta - okno wyboru

Zaznacz bilety, które chcesz dołączyć do swojego konta a następnie kliknij przycisk DOŁĄCZ WYBRANE. Bilety zostaną poprawnie podwiązane do Twojego konta.

Przycisk WYSZUKAJ I DOŁĄCZ BILETY ZAKUPIONE BEZ LOGOWANIA DO KONTA służy do wyszukania wszystkich Twoich biletów aktywnych/nieaktywnych zakupionych wcześniej bez logowania. Po kliknięciu przycisku pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w przycisk DOŁĄCZ DO KONTA J.KOWALSKI11@ONET.PL

Formularz do podawania danych właściciela biletu - dołączanie biletu do konta

Bilet zostanie poprawnie podwiązany do Twojego konta.

Jeśli nie jesteś zalogowany do systemu wybierz link Moje bilety.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik zalogowany

Pojawi się okienko do wpisania klucza zamówienia, który Klient otrzymuje w chwili dokonania zakupu e-mailem. Dodatkowo wymagane jest podanie imienia i nazwiska osoby wskazanej na bilecie. Następnie klikamy w przycisk SZUKAJ ZAMÓWIENIA.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Serwis przeniesie nas na zakładkę Moje bilety, na której pojawi się wyszukany bilet. Użyj przycisku

Przycisk dołączania biletu do konta

Zostanie wyświetlona strona logowania aby zalogować się na swoje konto. Następnie kliknij przycisk ZALOGUJ i DOŁĄCZ ZAMÓWIENIE. Bilet zostanie poprawnie podwiązany do Twojego konta.

Chcę kupić bilet przez aplikację mobilną

W przypadku zakupu biletu przez aplikację mobilną należy wyszukać w odpowiednim sklepie dla systemu operacyjnego aplikację BILKOMBilety (dostępna jest dla Android, iOS) i pobrać na urządzenie mobilne.

Korzystanie z aplikacji możliwe po Zarejestrowaniu/Zalogowaniu do systemu.

Na stronie www.bilkom.pl w dolnym menu aplikacji znajdują się linki umożliwiające przejście do wybranego sklepu.

Linki do pobrania aplikacji

Jak wyszukać tanie połączenie?

Korzystając z funkcji Wyszukiwania połączenia można w łatwy sposób uzyskać w jednym miejscu informacje na temat ceny za dane połączenie z odpowiadającymi w danej chwili najbardziej korzystnymi ofertami.

System wyróżni połączenia w najkorzystniejszej cenie jako tanie połączenie:

Najtańsze połączenia

w ramach, którego może przysługiwać oferta Wspólny Bilet.

Wspólny Bilet

Jak sprawdzić opóźnienia pociągów?

Informacja o opóźnieniach pociągów dostępna jest z poziomu:

 • Wyszukiwania połączeń - po wyświetleniu listy połączeń wg zadanych parametrów wyszukiwania, prezentowane są opóźnienia dla odjazdu ze stacji początkowej oraz przyjazdu do stacji końcowej. Podawane szczegółowe informacje o opóźnieniach w rozwinięciu trasy przejazdu
  Opóźnienia wyszukiwanie połączeń
 • Wyszukiwania dla stacji - prezentowane informacje wg podanej stacji odjazdu/przyjazdu pociągu
  Opóźnienia wyszukiwanie dla stacji
 • Trasy pociągu - prezentowane informacje w szczegółach połączenia wg podanej stacji

Jak sprawdzić czas postoju pociągu na stacji pośredniej?

Informacja o czasie postoju pociągu na stacji pośredniej dostępna jest z poziomu:

 • Wyszukiwania połączeń. Po rozwinięciu szczegółów wybranego połączenia, w sekcji Trasa przejazdu.
  Czas postoju pociągu
 • Wyszukiwania dla stacji. W szczegółach trasy połączenia dla wybranej stacji wg odjazdu/przyjazdu pociągu.
  Czas postoju dla stacji

Jak dodać podróż do swojego kalendarza?

W momencie zakończenia transakcji zakupu biletu system każdorazowo generuje na podany przy zakupie adres e-mail informacje wraz z załączonym biletem. Należy wyszukać e-mail, kliknąć w link Dodaj podróż do swojego kalendarza.

Podróż do kalendarza

Pojawi się okno, z którego należy wybrać odpowiednie narzędzie (Google, iCal, Outlook, Yahoo), do którego chcemy powiązać kalendarz z podróżą.

Jak skorzystać z usługi car-sharing PKP Mobility?

Usługa car-sharingu w pakiecie PKP Mobility dostępna jest na stacjach: Gdańsk Główny, Gdańsk Oliwa, Gdynia Główna.

Aby wypożyczyć samochód należy kupić bilet w systemie Bilkom wybierając połączenie dla powyższych stacji.

Po przejściu do koszyka, w usługach dodatkowych pojawi się chceckox do zaznaczenia "Dalsza podróż z car-sharing PKP Mobility"

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Po zaznaczeniu powyższej opcji, serwis wyświetli nowe okno z informacjami skorzystania z usługi Car-sharing PKP Mobility.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Aby zakupić bilet z usługą car-sharingu należy zaznaczyć wymagane dane następnie kliknąć w przycisk ZATWIERDŹ.

Po zrealizowaniu procesu zakupu zostanie wyświetlony kod zniżkowy dla usługi car-sharingu. Na adres e-mail podany przy zakupie zostanie wysłany bilet wraz informacją o wybraniu opcji rezerwacji samochodu w ramach usługi PKP Mobility.

Dodatkowo otrzymasz e-mail z instrukcją od naszego Partnera Easyshare, abyś mógł cieszyć się dalszą, komfortową podróżą.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bonusy lub bezpośrednio wejść w link Moje bonusy znajdujący się w górnym menu systemu

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

W zakładce Moje bonusy dostępne są informacje o otrzymanym kodzie rezerwacyjnym, dzięki któremu można skorzystać z usługi car-sharingu.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Jak skorzystać z usługi stacji ładowania pojazdów?

W ramach pakietu usług PKP Mobility masz możliwość otrzymania kodu zniżkowego do ładowania samochodów elektrycznych przy dworcach zarządzanych przez PKP SA.

Podczas zakupu biletu na zakładce Koszyk zostanie udostępniona usługa umożliwiająca otrzymanie nieodpłatnego kodu zniżkowego.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Po zaznaczeniu opcji "Kod zniżkowy na ładowanie samochodu" serwis wyświetli nowe okno z informacjami skorzystania z tej usługi.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Aby otrzymać kod zniżkowy należy zaznaczyć wymagane dane a następnie kliknąć w przycisk ZATWIERDŹ.

Po zrealizowaniu procesu zakupu serwis wyświetli kod zniżkowy dla usługi ładowania samochodu.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

Na adres e-mail podany przy zakupie zostanie wysłany bilet wraz informacją o wybraniu opcji kodu zniżkowego uprawniającego do otrzymania preferencyjnej stawki za ładowanie pojazdu elektrycznego.

Dodatkowo otrzymasz email z instrukcją, abyś mógł cieszyć się dalszą ekologiczną jazdą.

Jeśli posiadamy konto w serwisie, po zalogowaniu możemy przejść do PANELU UŻYTKOWNIKA i wejść w zakładkę Moje bonusy lub bezpośrednio wejść w link Moje bonusy znajdujący się w górnym menu systemu.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany

W zakładce Moje bonusy dostępne są informacje o otrzymanym kodzie zniżkowym na ładowanie samochodu.

Dołączanie biletu do konta - użytkownik niezalogowany
Kontynuując przeglądanie stron serwisu BILKOM wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej, możesz wyrazić zgodę na ich zapisywanie albo je zablokować. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszą Polityką bezpieczeństwa.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna.
Proszę pobrać jedną z podanych tu aktualnych, darmowych i wspieranych przeglądarek

Twoja przeglądarka jest nieaktualna.
Proszę pobrać jedną z podanych tu aktualnych, darmowych i wspieranych przeglądarek