Polityka bezpieczeństwa

Informacje gromadzone w systemie BILKOM

Korzystający z systemu BILKOM muszą się zarejestrować, podając informacje niezbędne do realizacji usługi rezerwacji miejsc i sprzedaży biletów. Administratorem udostępnionych danych osobowych jest  'PKP INTERCITY' S. A., Aleje Jerozolimskie 142 A , 02-305 Warszawa, która powierzyła PKP Informatyka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 142 A , 02-305 Warszawa prowadzenie sprzedaży elektronicznych dokumentów przewozu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usługi.

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Rejestracja w systemie BILKOM wymaga podania imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail, nr telefonu komórkowego oraz opcjonalnie danych niezbędnych do wystawienia faktury. Wszystkie wymienione powyżej informacje są wykorzystywane jedynie do wystawienia i weryfikacji biletu oraz do wystawienia faktury VAT.

Dane podane podczas rejestracji, będą przechowywane przez czas nieokreślony, jednak nie dłużej niż okres funkcjonowania konta.

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez system BILKOM wykorzystywane w celach technicznych
i usuwane po ich wykorzystaniu.

Polityka dotycząca plików 'cookie'

Twoja przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe (ang. 'cookies') na pamięci masowej urządzenia użytkownika. W plikach 'cookies' znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu BILKOM. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Pliki cookies na urządzeniach dostępowych użytkowników są przechowywane w celu:

  • utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu);

  • lepszego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników.

Istnieje możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, która spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na pamięci masowej urządzenia. Efektem takiej zmiany będzie utrata możliwości korzystania z systemu BILKOM.

Ochrona przesyłanych informacji

Przesyłanie informacji między urządzeniem użytkownika i serwerem aplikacji jest zabezpieczone za pomocą bezpiecznego protokołu SSLv3, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

Udostępnianie informacji

Ze względu na szczególną wagę do poszanowania prywatności dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom i przetwarzane są jedynie przez Strony wykazane w niniejszej Polityce. 

Pytania

Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz systemu BILKOM powodują, że polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na bieżąco. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o kierowanie ich na adres: PKP Informatyka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa.

Słowniczek

Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie.

  • cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na urządzeniu dostępowym użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego urządzenia,

  • log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi urządzenie dostępowe użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. adres IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie,

  • adres IP - indywidualny, unikalny numer, który posiada każde urządzenie podłączone do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym urządzeniem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny),

  • protokół SSL - specjalny protokół przesyłania zaszyfrowanych danych w Internecie, zapewniający poufność i integralność transmisji danych, opierających się na szyfrach asymetrycznych i tzw. certyfikatach standardu X.509.