Informacje

Instrukcja obsługi serwisu WWW systemu BILKOM


       System Sprzedaży Biletów BILKOM jest to system umożliwiający użytkownikowi zakup biletu i miejscówki w pociągach spółki PKP INTERCITY S. A. za pomocą telefonu komórkowego. Do wykonania rezerwacji wymagane jest zarejestrowanie się w serwisie internetowym pod adresem: www.bilkom.pl .

Zakup biletu dostępny jest przez telefon komórkowy przy użyciu przeglądarki WAP pod adresem m.bilkom.pl .

 

1.Rejestracja

Wywołania formularza rejestracji dokonujemy klikając w link na stronie głównej

Lub używając opcji w menu głównym systemu

Następnie należy uzupełnić formularz rejestracyjny

Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są polami, których wypełnienie jest konieczne do prawidłowego zarejestrowania się!

Pozostałe pola nie są wymagane. Poprawna rejestracja wymaga odpowiedniego wpisania danych w formularzu.
‘Login’ użytkownika nadawany jest automatycznie.

W polach ‘Hasło’ i ‘Powtórzenie hasła’ należy wpisać ciąg - od 6 do 12 znaków składający się z liter i cyfr.
’Powtórzenie hasła’ musi być takie samo, jak ‘Hasło’.
’Adres E-mail’ i ‘Powtórzenie adresu e-mail’ wymaga wprowadzenia ciągu znaków, w których musi znaleźć się m.in. ‘@@’ oraz ‘.’ (kropka). ‘ Powtórzenie adresu e-mail’ musi być takie samo jak ’Adres E-mail’

’Numer telefonu komórkowego’ to pole, w którym należy wpisać 9 cyfrowy numer telefonu - numer musi być prawidłowy w celu pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.

‘Imię’ może zawierać tylko litery, musi składać się z minimum 2 znaków.

‘Nazwisko’ może zawierać tylko litery oraz myślniki, musi składać się z minimum 2 znaków

‘Ulica’ może zawierać tylko litery oraz myślniki, spacje i kropki, musi składać się z minimum 2 znaków

‘Numer domu’ może zawierać cyfry i litery oraz spacje, kropki, ukośniki, nawiasy.

‘Numer lokalu’ może zawierać cyfry i litery oraz spacje, kropki, ukośniki, nawiasy.

Kod pocztowy’ wymaga wprowadzenia liczb w formacie: xx-xxx (np.12-123).

‘Miasto’ może zawierać tylko litery oraz myślniki, spacje i kropki i składać się z minimum 2 znaków

‘Kraj’ jest wybierany z listy rozwijanejZaznaczenie pola ‘Chcę otrzymywać fakturę VAT’ zapewnia automatyczne generowanie przez system faktur (na podstawie wypełnionych przy rejestracji danych), wysyłanych następnie pocztą elektroniczną. Umożliwia też uzupełnienie sekcji danych do faktury.

 

Pole ‘Imię i nazwisko/nazwa firmy’ uzupełniamy dowolnymi znakami.

‘NIP’ wymaga wprowadzenia 10 cyfrowej liczby zawierającej numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy.

Pola ‘Ulica’ , ‘Numer domu’, ‘Numer lokalu’ , ’Kod pocztowy’, ‘Miasto’ , ‘Kraj’ uzupełniane są analogicznie jak formularzu powyżej. Wciśnięcie przycisku Kopiuj dane adresowe wypełnia pola danymi użytkownika.

Zaznaczenie opcji Zawsze wystawiaj fakturę VAT umożliwia automatyczne generowanie faktury przy zakupie biletu bez konieczności potwierdzenia.

Poprawne uzupełnienie danych umożliwi przejście do kolejnego etapu rejestracji.

Po akceptacji regulaminu usługi i poprawnej weryfikacji kodu zamieszonego na obrazku wciśnięcie przycisku ‘Wyślij’ spowoduje przesłanie kodu weryfikacyjnego na numer telefonu podanego przy rejestracji. Wpisanie kodu i aktywacja przycisku ‘Zapisz’ skutkuje założeniem konta użytkownika w systemie.

 

Stosowanie się do powyższych zasad zakończy sukcesem rejestrację w systemie i umożliwi dokonanie rezerwacji przez telefon komórkowy oraz dostęp do funkcji systemowych na stronie WWW.

Logowanie do systemu


      Dostęp do funkcji systemowych użytkownika jest możliwy poprzez poprawne zalogowanie się do systemu przy użyciu loginu i hasła podanego w wypełnianym formularzu osobowym.

Opcja ‘przypomnij hasło’ umożliwia odzyskanie dostępu do systemu w przypadku utraty hasła.
Wymagane jest podanie loginu i numeru telefonu podanego przy rejestracji.

 

Funkcje Systemowe Użytkownika

      Po zalogowaniu, użytkownik może również zaktualizować swoje dane, zmienić hasło dostępu do systemu, numer telefonu komórkowego, zarządzać portfelem kart płatniczych/kredytowych oraz wyświetlić na ekranie listę kupionych wcześniej biletów.

→  Historia zakupów      Wchodząc w opcję ‘Historia zakupów’ użytkownik może wyświetlić na ekranie monitora wszystkie dokonane przez siebie operacje rezerwacji i zakupu biletów. Jeżeli użytkownik wykonał już jakieś rezerwacje, na ekranie zostanie wyświetlona ich lista. Listę biletów można ograniczyć korzystając z filtrów podając numer pociągu, datę podróży czy stację wyjazdu i akceptując wybór przyciskiem ‘Filtruj’. Użytkownik ma także możliwość otrzymania ponownie zakupionego biletu przez MMS, ponownego otrzymania faktury VAT oraz zwrotu biletu. Kliknięcie w wybraną rezerwację wywoła okno ze szczegółowymi danymi.→  Edycja danych

      Każdy użytkownik ma prawo wglądu i zmiany swoich danych. Po wejściu w tę opcję systemu, na ekranie wyświetlony zostanie formularz z danymi, które można dowolnie zmienić (stosując się do zasad opisanych w punkcie ‘Rejestracja’) oraz je zatwierdzić przyciskiem ‘Zapisz’.


→  Zmiana hasła

       Ta opcja systemu umożliwia zmianę hasła dostępu do konta. Wymagane jest podanie dotychczasowego hasła dostępu.


→  Zmiana numeru telefonu komórkowego

       Ta opcja systemu umożliwia zmianę numeru telefonu komórkowego przypisanego do konta. Wymagana jest weryfikacja za pomocą kodu obrazkowego.

Wskazówki

   1. Wszystkie pola formularzy oznaczone czerwoną gwiazdką należy obowiązkowo wypełnić.
   2. Nawigacja na ekranie polega na wybraniu odsyłaczy (górna część stron), bądź odpowiednich przycisków